Filosofische en praktische levenskunst rond de speeltafel

Hoe het leven goed te leven?
Daar zijn geen pasklare antwoorden voor!
Hoe een goede koers te vinden in een tijd die drukker, voller en sneller wordt?
Waarin we steeds meer moeten presteren in leven en loopbaan…

Nu religieuze en wereldlijke autoriteiten zich terugtrekken en traditionele leefwijzen verdwijnen is er vrije speelruimte!

rond de speeltafel

rond de speeltafel

In een vrije ruimte van ontmoeting kunnen we met elkaar antwoorden vinden en creatieve vormen van levenskunst ontwikkelen. 

Door middel van vertraging en verstilling. Met creatieve werkvormen en een open onderzoekend gesprek.
Samenspel schept ruimte voor ontmoeting om persoonlijke en eigentijdse werk- en levenspraktijken te ontwikkelen.

Het spel Mens, ken je zelf is een filosofisch en mythisch spel om in een klein gezelschap een levenskunstige reis te maken.
Je stapt een landschap van levensgeluk binnen – in een 3-D ruimte (op een binnen- of buitenlocatie) of op een speelbord – vanuit een persoonlijke of professionele vraag. De symboliek, filosofische en mythische wegwijzers, die deelnemers krijgen toegeworpen, helpen je oriëntatie in leven en loopbaan te vinden of te herijken.

Lees meer over Achtergrondfilosofie spel en dialoog

De filosofische en mythische spelvorm

De titel Mens, ken je zelf verwijst naar de wijsheidsspreuk gnothi seauton ofwel ken u zelve op de Apollotempel in Delphi in Griekenland, waarmee de westerse wijsheidstraditie omstreeks 600 jaar vC begon…

de filosofische ladder

de filosofische ladder

De verschillende spelvormen kunnen afzonderlijk worden gespeeld wanneer men zich op filosofische wijze met een klein gezelschap in een levensthema wil verdiepen. Tevens vormen een opklimmende trap voor mensen die levenskunst in praktijk willen brengen met een knipoog naar Baruch de Spinoza – de filosoof van de vrijmoedigheid – en diens filosofische trap voor de verbetering van het verstand:

1 van horen zeggen
2 via de verbeelding, de zintuigen en het gezonde verstand
3 naar vastgestelde kennis…

De hoogste traptrede biedt inzicht in de ordening der dingen:

4 tot intuïtieve liefdevolle wijsheid van binnen uit
– het perspectief van de eeuwigheid

De spelvormen van Mens, ken je Zelf vormen een speelse weg naar het klassieke ideaal van filosofische levenskunst: de liefde tot het leven door milde omarming van wat op je pad komt (levenslot) ofwel Amor Fati als weg naar meesterschap in het leven.


Nar (Museo Nazionale Archeologico di Taranto, Italië)

Nar (Museo Nazionale Archeologico di Taranto, Italië)

Maskeradespel: de vreemde ander!

Wijsheidsspel voor het spelen met sociale maskers en het aanboren van eigen narren- en koningswijsheden.

lees meer ...

is een onderzoekend spel naar de sociale maskers, waarmee mensen interacteren. Het spel laat je spelen met koningswijsheid en narrenstreken! Het nodigt uit het samenspel tussen mensen als een maskerade te zien en de vreemde ander (in zichzelf) te ont-maskeren.

Het spelen met maskers helpt bij het vinden van een goed midden tussen een functionele identificatie met rollen en een totale onthechting van elke maatschappelijke rol.

ISBN: 978-90-822774-5-6 — Het Maskeradespel biedt een inleiding tot het Heldenspel: speel je zelf!
Duur: ruim één dagdeel, voor 3 tot 8 spelers.
Ook toepasbaar in werkcontexten ter versterking van relationele kwaliteiten en ontwikkelingsprocessen en ter kennismaking met een narrige, filosofische begeleidingskunst.

Lees meer


heldenspiegel

heldenspiegel

Heldenspel: speel je zelf!

Wijsheidsspel voor het ontdekken van een waardevolle drijfveer in het leven door een weg van de held te volgen.
Outdoor Heldenspel voor teambuilding en voor het onderzoeken en ontwikkelen van persoonlijke en teamwaarden.

lees meer ...

roept bij spelers de waarde van dromen, heldenverhalen, sprookjes en mythische verhalen in herinnering. Aan de hand van een inspirerend rolmodel onderzoeken spelers een waardevolle drijfveer voor het eigen leven in vijf spelronden.

Daartoe kijken spelers in de eerste ronde in de Heldenspiegel met heldenverhalen en sprookjesfiguren. Welk motiverend verhaal herinner jij je uit je kindertijd? Is er een levende held die je nu inspireert? Door in het spel de weg van een held te volgen kun je een waardevol spoor (her-)vinden en je op jouw levensweg (her)oriënteren.

ISBN: 978-90-822774-6-3 — Duur: twee dagdelen, voor 4 tot 8 spelers.

Heldenbuitenspel: speel je zelf!

de kat trippelt door de mistige heuvels

de kat trippelt door de mistige heuvels

is zowel in de natuur of (bij slecht weer) in een ruime binnenlocatie te spelen.

ISBN: 978-94-92127-01-3 — Duur: twee dagdelen, voor 6 tot 16 spelers, voor groepen tot maximaal 24 spelers en teams.
Ook voor kinderen!

Lees meer

Een rap van Henry Muldrow – Stichting Culturele Droomwevers! Luister: Live-Give


Gnosisspel: speel je wijs!

Wijsheidsspel voor het ontdekken van persoonlijke opvattingen over levensgeluk door met filosofische levenskunst te spelen.
Gnosis game: a quest for wisdom!- Dynamic game based on the philosophy of the art of living to facilitate dialogues on inclusive happiness.

lees meer ...

stimuleert spelers de eigen opvattingen over het leven en levensgeluk te onderzoeken in het licht van tegenspoed en en schaduwkanten van het leven. Tegen de achtergrond van de vier scholen van klassieke levenskunst en mythische thema’s voeren spelers een dialoog over de betekenis van een persoonlijk geluksmoment en verbinden die met de eigen levensoriëntatie. Welke plaats heeft tragiek daarin? Zo kan het spel worden gebruikt een perspectief op het volle leven, waarin zowel tragiek als geluk van betekenis zijn, van binnenuit te ontwikkelen.

De naam van het spel is afkomstig van het woord gnosis, een oud-Grieks woord voor wijsheid die verbonden is met zelfkennis. Het spelmateriaal en de opdrachten in het spel stimuleren spelers een visie op het volle levensgeluk in woord en beeld vorm te geven.

ISBN: 978-90-822774-8-7 — Het Gnosisspel biedt een inleiding tot het Droomspel: doe je droomwens!.
Duur: een dagdeel, voor 2 tot 8 spelers.
ISBN: 978-94-92127-00-6Gnosis game: a quest for wisdom!
English version.

Lees meer


Droomspel: doe je droomwens!

Wijsheidsspel voor het onderzoeken hoe de stem van verlangen richting kan geven in het leven door middel van een reis door een landschap van levensgeluk.

lees meer ...

boort bij spelers een droomwens en verlangen aan die stem kan geven aan een waardevolle drijfveer in het leven. Het intuïtieve weten hierover spiegelen deelnemers in de symboliek op het speelbord met mythische en filosofische thema’s. De dialoog over de vragen op de spelkaarten maakt dat de reis over het speelbord ook als groep verbindend werkt. Door samenspel en samenspraak met elkaar onderzoeken deelnemers als reizigers in het labyrint van het leven hun koers in het licht van filosofische vragen over levensthema’s. 

Zowel individueel als met een kleine groep dwaal je als speler labyrintisch over het speelbord in zes spelronden, die gewijd zijn gewijd aan de levensthema’s: eigenheid, vorming, voor- en tegenspoed, beproevingen, en ontmoetingen op de levensreis. Op weg naar het centrum van het bord, waar weg en doel samenkomen, ondervind je als speler de spanning tussen de dwang van het levenslot en het volgen van je eigen koers. In dat spanningsveld beproef je jouw richting in het leven en herijk je richtinggevende waarden in leven en loopbaan. 

ISBN: 978-90-822774-7-0 — Duur: zes dagdelen, voor 2 tot 8 spelers.
Het is mogelijk het spel als team te spelen en persoonlijke en gemeenschappelijke waarden te onderzoeken.

Lees meer


Kompassiespel: het goede leven!

Wijsheidsspel voor het onderzoekend ontwikkelen van het goede (werk)leven.

lees meer ...

laat spelers uit de betekenis van het goede in relatie tot tragiek in het (werk-)leven verkennen in vijf spelronden aan de hand van spelkaarten, speelfiches, symbolische objectjes en speelvelden.

Door zowel met de symboliek van de vier elementen als met mythologische verhalen en filosofische perspectieven te werken ontstaat een speelruimte, die uitnodigt tot het meervoudig benaderen van een persoonlijke fascinatie in relatie tot een thema in de beroepspraktijk. Doel is de koers in leven en loopbaan af te stemmen op het goede leven vanuit het innerlijk moreel kompas

De weg in het spel die deelnemers afleggen weerspiegelt een historische wending. In de 6e eeuw voor het begin van onze jaartelling voerden natuurfilosofen een debat over welk van de vier elementen de oorsprong van het leven bevat. Klassieke scholen van de levenskunst ontwikkelden visies hoe het goede in het leven te ontwikkelen. Een onderzoekend-filosofische benadering van de mythische weg van de held naar het goede (samen)leven markeert de overgang van een magisch-mythische beleving van de wereld naar een rationeel wereldbeeld.

ISBN: 978-94-92127-05-1— Het Kompassiespel biedt een inleiding tot het Levensvisiespel: stem je innerlijk kompas!
Duur: een dagdeel, voor 3 tot 6 spelers.

Lees meer


Levensvisiespel: stem je innerlijk kompas!

Wijsheidsspel voor het ontwikkelen van een filosofische levenskunst door het afstemmen van het innerlijk kompas.

lees meer ...

Laat spelers kennis maken met de historische ontwikkeling van filosofische perspectieven voor het afstemmen van het innerlijk kompas. In de spiegel van het rijke spelmateriaal met een filosofisch kompas, mythische verhalen en ethische perspectieven, door middel van reflectie- en dialoogopdrachten, faciliteert het spel de verwoording en verbeelding van de eigen levensvisie.

Een rode draad door klassieke en (post)moderne visies van levenskunst is het uitgangspunt van zelfkennis met het oog op zelfwording en gemeenschapsvorming. Dit uitgangspunt vraagt van mensen zich open te stellen voor wat zich wil laten kennen, zowel in de wereld buiten ons als in ons zelf. Vanuit die rode draad krijgen ook klassieke opvattingen en hermetische uitspraken zoals

Zo binnen zo buiten, zo boven zo beneden

een actuele betekenis. In die zin bestaat er geen ‘achterhaalde’ kennis, maar is het de kunst uit oude inzichten te oogsten voor het huidige leven. Bijvoorbeeld is het (af)grondelijke van (zelf-)kennis zowel een postmodern thema als een klassiek inzicht. Rond 600 vC sprak Herakleitos van Efese, die de duistere werd genoemd:

Grenzen van de ziel zul je niet vinden, hoe ver je ook gaat en welke weg je ook bewandelt, zo diep is haar grond.

ISBN: 978-90-822774-9-4 — Duur: 9 dagdelen, voor 4 tot 8 spelers.

Lees meer