Levenskunst in organiseren

Professionele toepassingen van

de spelvormen Mens, ken je zelf

Persoonlijke ontwikkeling en normatieve professionalisering

het labyrint

het labyrint

De spelvormen doen een beroep op het innerlijke kompas en bieden handvatten voor het beluisteren van de vraag achter de vraag, voor de samenhang van professionele en persoonlijke groei; het samenspel voedt team- en community building.

De spelvormen maken onderdeel uit van een breder aanbod voor persoonlijke ontwikkeling en normatieve professionalisering. Zoals de workshopcyclus ‘Mens, ken je Zelf: Doe je Droomwens!’ die zes spelronden kent. Iedere spelronde, gewijd aan een thema uit de filosofie van de levenskunst, wordt gedurende een dagdeel verkend en met behulp van creatief materiaal vormgegeven. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van kunstzinnige methoden, lichaamsgerichte oefeningen en dialoog.

Naar het gestalt-principe – dat het geheel meer is dan de som der delen – biedt Mens, ken je zelf een speelse en creatieve vorm voor het stimuleren van existentieel leren en co-creatie: de kracht van samenspel, verbeelding en dialoog helpt de focus verschuiven van korte termijn outputsturing naar sturing door waarden en een lange termijn perspectief.

Lees meer over levenskunst in organiseren


Dr. Heidi S.C.A. Muijen schreef hierover diverse artikelen.
Deze zijn als pdf te downloaden.

De filosofen hebben de wereld slechts verschillende geïnterpreteerd: het komt er op aan haar te veranderen…

11e stelling over Feuerbach van Karl Marx, Duits filosoof (1818 – 1883)