Privacy statement

Quest for wisdom foundation

De stichting Quest for wisdom foundation (hierna QFWF) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten van de QFWF en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact, bestel en/of inschrijfformulier op de sites – questforwisdom.orggameforwisdom.commenskenjezelf.nlwatisdequestie.nl – aan de QFWF verstrekt.

De QFWF kan de volgende gegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw emailadres

Waarom de QFWF gegevens nodig heeft

De QFWF verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk – per email en/of per post – te kunnen benaderen.

Daarnaast kan de QFWF uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, bestaande uit het toezenden van producten en/of het workshopprogramma.

Hoe lang bewaart de QFWF uw gegevens?

De QFWF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 20 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

De QFWF verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Er worden op dit moment slechts standaard WordPress cookies gebruikt, dit om de sites – questforwisdom.orggameforwisdom.commenskenjezelf.nlwatisdequestie.nl – van de QFWF goed te laten werken.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@questforwisdom.org.
De QFWF zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Beveiligen

De QFWF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De websites van de QFWF maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de QFWF verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Heidi Muijen info@questforwisdom.org.

Contactgegevens

Quest for wisdom foundation, postadres: Middenstraat 71 – 1381 XB Weesp
e: info@questforwisdom.org
w: questforwisdom.orggameforwisdom.commenskenjezelf.nlwatisdequestie.nl

Wijzigingen

De QFWF behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

2018-05