Workshops en een jaargang spelbegeleiding

Filosofische en praktische levenskunst

workshop met het Droomspel: doe je droomwens

workshop met het Droomspel: doe je droomwens

Thymia, organiseert workshops aan de hand van de spelvormen van Mens, ken je Zelf en de dialoogvormen Wat is de Kwestie? – Wat is de Questie! en
het digitale spel voor interculturele levenskunst, de Game for wisdom

voor een onderzoekend of ontwikkelend, een feestelijk of herdenkend samenzijn. Sfeervol in eigen kring, zoals een verjaardag of een herdenking, een intervisie of een teambuildingsdaghttps://www.gameforwisdom.com/info, een event of een teamuitje. Een samenzijn rond de speeltafel, waarin een thema of gebeuren, een wens of doel van een groep, gezin of team, of de ontwikkeling van leven en loopbaan centraal staan.

Afhankelijk van de groepsgrootte en het thema dat aan de orde is, stemt Heidi Muijen af welke spel- of dialoogvorm het meest geschikt is. 

Bestel een spel en vraag een (huiskamer)workshop aan!

Een workshopcyclus Mens, ken je zelf

Het grote speelveld van Doe je Droomwens

Het grote speelveld van Doe je Droomwens

Mens, ken je zelf is de naam van het spelconcept voor levenskunst, waarin levensthema’s en levensvragen tot een mythisch en filosofisch samenspel zijn verwerkt. Het is vormgegeven met divers spelmateriaal: speelfiguren en speelvelden, spelkaarten met symboliek en filosofische vragen, symbolische voorwerpen en levensraadsels en andere spelattributen zoals dobbelsteen en zandloper. De symboliek van de speelvelden is afkomstig van het moederspeelbord met een labyrintisch landschap van levensgeluk. Rond dit speelbord kunnen deelnemers door een spelbegeleider worden uitgenodigd een mythische en filosofische reis te maken tijdens een workshopcyclus: 

Mens, ken je zelf

De opdracht aan deelnemers in het landschap van levensgeluk op het speelbord is: verken de betekenis van een droomwens die jou gelukkig maakt door de zes spelronden:

 • Hoe past de wens bij jouw eigenheid?
 • Hoe geeft de wens richting aan jouw vorming?
 • Hoe helpt de wens je innerlijk kompas ijken langs plaatsen van voor- en tegenspoed?
 • Hoe helpt de wens je een weg tussen beheersing en overgave te vinden op plaatsen van beproeving?
 • Wat betekent de wens in ontmoeting met een ander wezen op weg naar je bestemming te worden wie je bent?
 • Hoe kantelt de wens van ‘hebben’ naar ‘zijn’ op de plaats van aankomst?

In elke spelronde krijgen deelnemers als reiziger in het labyrint van het leven symboliek en filosofische perspectieven toegeworpen. Daarmee verken je eigen beelden en opvattingen van levensgeluk en oogst je uit de verkennende gesprekken met medereizigers rond het speelbord. Door de oogst met je wens te verbinden ontwikkel je een meervoudig perspectief vanuit een richtinggevend verlangen, die je helpen je oriëntatie in leven en loopbaan te vinden of te herijken.

Na deelname aan een workshopcyclus of na het volgen van een leergang spelbegeleiding – Leren begeleiden met spel en dialoog – is het Droomspel te verkrijgen voor het begeleiden aan de hand van dit spel in eigen kring.

Het leven is een ontdekkingstocht in het labyrint op weg naar de eigen bestemming…

Kinderen van Mens, ken je zelf

Het moederspeelbord met de zes kringen (zes spelronden voor het vinden van een eigen weg door het labyrintische landschap van levensgeluk) is uitgewerkt in zes spelvormen. Aan de hand van deze spelvormen, de ‘kinderen’ van Mens, ken je zelf, is het mogelijk een eigen arrangement of programma samen te stellen voor kleinere of grotere gezelschappen tijdens een of meerdere dagdelen. Zowel individueel als in een groep worden deelnemers uitgenodigd een levensthema of professionele vraag te verkennen met behulp van (denk-)beelden en (mythische) verhalen over levensgeluk en tragiek. De spelronden, creatieve oefeningen en dialogen rond de speeltafel zijn gericht op de vraag: hoe richting te geven in het leven, aan loopbaan en teamontwikkeling:

Gnosisspel: speel je wijs!

 • in de spiegel van (Griekse) mythen, sprookjes – scholen van levenskunst

Maskeradespel: de vreemde ander!

 • Maskeradespel: de vreemde ander!

  Maskeradespel: de vreemde ander!

  in een narrige ontmoeting met een vreemde ander (van jezelf)

Heldenspel: speel je zelf!

 • als zelfwording: door ontmoeting en beproeving op de weg van een held(in)

Kompassiespel: het goede leven!

 • als een onderzoek naar het goede in leven en loopbaan

Droomspel: doe je droomwens!

 •  door het volgen van de stem van verlangen langs zes levensthema’s

Levensvisiespel: stem je innerlijk kompas!

 • in de spiegel van visies uit het verleden en ethische perspectieven op wat op je toekomt

De begeleider

huiskamerbijeenkomst

huiskamerbijeenkomst

Zinvolle ontmoetingen door spelplezier en onderzoekende dialogen in een speelruimte vormen het hart van Mens, ken je zelf en van de dialoogtafel Wat is de kwestie? — Wat is de questie!
Spel en dialoog houden een ruimte van ontmoeting open door middel van uitnodigende dialoog- en spelregels: inter-esse voor elkaar, het ‘vanzelfsprekende’ en ‘vanzelfzwijgende’ bevragen en problematiseren, authentiek antwoorden, en daarop aanspreekbaar zijn.

Degenen die een spel- of dialoogvorm in eigen kring of beroepspraktijk willen gebruiken, kunnen zich met behulp van speel– en dialoogwijzer, instructiekaarten en/of instructiebladen voorbereiden op de rol van spel- en dialoogbegeleider.
De lagen in spel en dialoog sensitief te kunnen begeleiden en bespelen, vraagt er wel om eerst minstens één keer in de rol van speler deel te nemen.

De begeleiding van spel en dialoog kent filosofische, praktische en begeleidingsaspecten. Het is de kunst deze aspecten goed samen te vlechten in een dialogisch en creatief proces.
Deze kunst vergt een samenvoegen van kunde en kunst in het begeleiden van mensen èn inzicht in de symboliek van het spelmateriaal, in de mythologische thema’s en in de filosofische levenskunst.

Leren begeleiden van de spel- en dialoogvormen

creatief intermezzo

creatief intermezzo

Voor wie zich verder willen bekwamen in de kunst van spel– en dialoogbegeleiding, bestaan er passende masterclasses.
Ze worden afgestemd op ieders behoefte en wensen, zodat ze optimaal aansluiten bij de doelgroepen met wie deelnemers werken.
Het primaire werkmateriaal in de masterclasses is ieders eigen ervaring en oefening met de spel- en dialoogvormen.


Huiskamer workshops

Op locatie en in eigen kring kennis maken met een spelvorm van Mens, ken je zelf?, dat kan!
Gedurende één tot meerdere dagdelen, afgestemd op het thema en doel van samenkomst: graag stemmen we met u af hoe de workshop in  te richten en welke spelvorm geschikt is.

Compassie en begeleiding

begeleiding aan de hand van het Kompassiespel

begeleiding aan de hand van het Kompassiespel

Gea Smit heeft vanuit haar interesse voor compassie zich verdiept in het Kompassiespel: het goede leven! en schreef een werkstuk over compassie en supervisie. Nu begeleidt zij groepen met het spel en verwerkt daarbij ook creatieve oefeningen, onder andere viltwerk. Gea zegt hierover:

Compassie ontstaat in de speelruimte, waarin het contact met de medespelers vorm krijgt door te luisteren naar elkaars inbreng en door samen de beelden en uitspraken die appelleren aan een dieper gelegen wijsheid te bekijken en te beluisteren.

Lees meer over Gea’s ervaringen met het Kompassiespel en ‘compassionele’ wijze van begeleiding.

 “De tijdsordening ontstaat door de terugkeer van de feesten….” – Hans-Georg Gadamer (1900 – 2002)